Kvalifikovaný trenér sportovní gymnastiky III.třídy dle kvalifikačního řádu ČGF